Grön rehab

Grönt hjärta

Slussen i Lagan förbereder uppstart av naturunderstödd rehabilitering – en naturbaserad och arbetslivsorienterad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa.

Behovet av rehabilitering är något vi uppmärksammat sedan start och ser i Grön Rehab stora möjligheter att använda vår vackra Pilgrimsträdgård och naturen runt omkring.

Naturunderstödd rehabilitering är en metod som bygger på den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion.

Forskning visar att de goda resultaten är följden av att man kombinerar denna kunskap med evidensbaserade metoder inom arbetsterapi, psykoterapi och sjukgymnastik.

Våren 2017 startade vi projektet ”Grön rehab” i Leader Linnés regi.