Föreningen

Slussen i Lagan – kraft, glädje och resurser till människor

Slussen i Lagan är en ideell förening som driver ett arbetsintegrerande socialt företag, som ger sysselsättning och arbetsträning. Vi vill ge kraft, glädje och resurser till människor som saknar något av detta – i vårt närområde och internationellt.

Sedan starten 2011 har mer än 50 personer slussats ut till arbete eller studier efter arbetsträning i någon av Slussens verksamheter, ofta efter lång bortavaro från arbetsmarknaden. Med hjälp av en stor grupp ideella, anställda och personer i arbetsträning utvecklas verksamheten hela tiden.