Vår historia

2011

Presenterade vi ett ”Luftslott”, drömmar och idéer om vad vi skulle vilja göra för människor i den här bygden. Det vi målade upp var en social verksamhet och en samlingspunkt som skulle hjälpa människor att finna glädje i livet. Målsättningen var också att hjälpa så många som möjligt till ett arbete. Liksom Pilgrimsträdgården, Bergastigen samt förstudien Grön rehab är också uppstarten av företaget ett Leader Linné-projekt.

2012 – 2018

”Luftslottet” har blivit verklighet. Allt vi drömde om och skissade på har genomförts. Mer än 75 personer har slussats ut i arbete sen start efter… Ett betydande bidrag skickas varje månad till SAM-hjälp och dessutom packas minst fyra långtradare per år med möbler, kläder och annat, för transport till behövande människor. Butik, café, trädgård och vandringsled är till glädje för människor vecka efter vecka.

Förutom det som planerades vid starten 2011, har ett stort antal ytterligare projekt och målsättningar förverkligats under åren och vi har nya projekt framför oss.  Följ oss på resan! Upplev själv glädjen av att dela med sig till andra.