Trädgården

Rönnbär i pilgrimsträdgården

Pilgrimsträdgården

Hösten 2012 påbörjades arbetet med att bygga en unik trädgård i anslutning till Slussen, en Pilgrimsträdgård med sju olika trädgårdsrum formade utifrån pilgrimens ledord: enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, långsamhet, frihet, delande och andlighet. Det är den allra första Pilgrimsträdgården i Sverige och den invigdes september 2014.

Trädgården är avsedd att vara en mötesplats för alla i bygden och en naturlig rastplats för pilgrimsvandrare längs Nydalaleden. Pilgrimsträdgården ska också fylla en viktig funktion i Slussens arbete genom att ge meningsfull och läkande sysselsättning till människor i behov av rehabilitering och arbetsträning.

Trädgården har byggts med hjälp av bidrag från Leader Linné men det praktiska arbetet med såväl design, projektering och anläggning genomfördes helt på ideell grund.

2024: Nu byggs även rhododendrondalen i anslutning till trädgården.

Läs mer om pilgrimsträdgårdskonceptet och boken med samma namn på www.pilgrimstradgard.se

Följ oss på Instagram