VÄLKOMMEN TILL SLUSSEN I LAGAN. VI VILL GE KRAFT, GLÄDJE OCH RESURSER TILL MÄNNISKOR.