Sedan starten 2011 närmare sextio personer slussats ut till arbete eller studier efter arbetsträning i någon av Slussens verksamheter, ofta efter lång bortavaro från arbetsmarknaden. Kjell Melin har arbetstränat på Slussen under en tid och då mest arbetat med transport men även renovering och iordningställande av möbler. Nu har han fått jobb på Citygross i Ljungby och trivs suveränt bra. Han säger att det han fått med sig från Slussen är att lära sig att ta egna initiativ och det uppskattas mycket på den nya arbetsplatsen!

Skrivet av Karin

Lämna en kommentar