Stort tack till Eva Sahlin som föreläste om grön rehab och tack till er som kom!

Slussen i Lagan förbereder uppstart av naturunderstödd rehabilitering, en naturbaserad och arbetslivsorienterad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa.

Naturunderstödd rehabilitering är en metod som bygger på den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Forskning visar att de goda resultaten är följden av att man kombinerar denna kunskap med evidensbaserade metoder inom arbetsterapi, psykoterapi och sjukgymnastik.

För att informera mer om detta bjöd vi in en forskare med lång erfarenhet inom området, Eva Sahlin – Fil. Dr i Miljöpsykologi med fokus på natur, hälsa, stress. Anställd på institutet för stressmedicin.

Föreläsningen hölls på Ljungby Arena kvällen den 21/3 och var öppen för allmänheten.

Skrivet av Karin

Lämna en kommentar